De KBO afdeling Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen, heet u van harte welkom op deze website.

Wij hopen dat u een goed beeld krijgt over de zaken, waar wij zoal voor staan.

Onze KBO afdeling heeft bijna 400 leden en staat klaar voor de senioren, die 50 jaar of ouder zijn!

Ons digitale Infobulletin

Klik hier

 

Nieuws Hobbycentrum Cuijk

Klik hier

Suggesties

Heeft u suggesties en/of opmerkingen over de website neem dan contact op met onze webbeheerder: Martien Peters: margamartien@hotmail.nl


Klachten

Heeft u een klacht over onze afdeling? Bijvoorbeeld over de bezorging van het maandblad ONS. Neem gerust contact met ons op.

 


Groet en Ontmoet 

Een pagina van KBO Brabant voor mensen, die een maatje zoeken.

Klik hier


 

 

 


 

 
Ons bestuur
Normaal worden leden van het bestuur gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en worden daarna de bestuursfuncties verdeeld onder de leden van het bestuur. De voorzitter wordt rechtstreeks door de leden gekozen.
Echter, wij werden plotseling geconfronteerd met het overlijden van onze secretaris Jan van der Cruijsen. Ook onze voorzitter Leo van den Bogaard moest om gezondheidsredenen stoppen. Herman Theunissen had, in een eerder stadium, het bestuur al verlaten. We kwamen in een situatie terecht, dat we onze taken niet meer op een normale manier konden uitvoeren en dat het voor ons te veel uren in beslag zou nemen om de zaak draaiende te houden.
Op administratief nivo moet altijd veel gedaan worden, de contributie moet weer worden geïnd en, als de lockdown weer voorbij is, moeten de activiteiten weer gewoon opgestart kunnen worden. Ook de organisatie rondom de bezorging van de ONS en het samenstellen van het Infobulletin moest aangepast worden. We hebben oproepen geplaatst op onze website, Facebook en in het laatste Infobulletin.
Verheugd kunnen we melden, dat we een aantal positieve reacties hebben ontvangen. We kunnen nu verder als bestuur, zoals u van ons gewend bent, en ook onze commissies zijn weer bijna volledig ingevuld. Voor het bestuur hebben we nu een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris gevonden.
We hebben contact opgenomen met de juridische afdeling van KBO Brabant. Totdat zij gekozen worden op de eerst volgende ledenvergadering, hebben de nieuwe bestuursleden nog geen stemrecht, en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, maar kunnen wel gewoon hun functie uitoefenen.

Voorzitter: Peter Schouten, Peter is een nieuw gezicht binnen onze KBO en is momenteel ook bestuurslid van het Cultureel Hart van Cuijk en lid van de werkgroep Het Hobbycentrum.
Leo van den Boogaard gaat voorlopig als feedback fungeren, totdat Peter is ingewerkt.
Leo is zes jaar lang onze voorzitter geweest en heeft ons uitstekend vertegenwoordigd in diverse organisaties, zoals de Cluster, de Kring en het SWOC.. We zullen op de komende ledenvergadering aandacht besteden aan het vertrek van Leo.
Secretaris: Johan van Hoof, Johan is al lid van onze KBO afdeling en al ruim 40 jaar leraar op het Merletcollege. Door het overlijden van Jan, kan er geen normale overdracht plaatsvinden. We zullen in het begin wel wat improviseren moeten. Penningmeester en ledenadministratie: Koosje Mannem, vorig jaar toegetreden tot ons bestuur. Zij neemt het penningmeesterschap over van Claar van Duijnhoven.
Claar blijft lid van het bestuur. Zij gaat de Ontmoetingsdag en de Kerstviering helpen organiseren en zal onze nieuwe penningmeester assisteren. Uiteraard bedanken wij Claar voor haar jarenlange inzet als penningmeester. Dat verdient een bloemetje!
Jan van Gils blijft voorlopig de PR zaken doen, samen met Martien Peters.
Bert van Elst coördineert onze reguliere activiteiten. Hij houdt nauw contact met de betreffende commissies.
Het webbeheer, Facebook, het Infobulletin, de bezorging van ONS, de vertegenwoordiging in diverse externe commissies (Hobbycentrum, klankbordgroepen, etc.) en helpen met de PR, blijft Martien Peters doen.
Onze KBO maakt deel uit van KBO Kring Land van Cuijk en van KBO Cluster Cuijk. Zowel in de Kring, als in de Cluster, zullen we vertegenwoordigd zijn.
De diverse activiteiten moeten, zoals eerder vermeld, straks weer gewoon opgestart kunnen worden. Ook hier moest flink aan gewerkt worden.
Sjaak Ebben, Karin van der Cruijsen, Don Mannem, Hans Klomp en Geert Timmers ondersteunen ons met de diverse activiteiten of hebben plaats in diverse commissies.
Ook de maandelijkse ONS bezorging is weer rond. Don Mannem neemt de wijk van Jan van der Cruijsen over.

De bovenstaande uiteenzetting wil natuurlijk niet zeggen, dat we compleet zijn. We kunnen altijd nog wel helpende handjes gebruiken. Ook is er in het bestuur nog een stoel vrij. U kunt altijd contact met ons opnemen. Helpende handjes zijn altijd welkom!

kbocuijknoord@gmail.com of tel.nr: 06 49148696

 

 

Bezoek ons ook eens op Facebook

KBO Cuijknoord


 Naar de maatregelen omtrent het coronavirus klik hier

Activiteiten

Het gehele overzicht kunt u lezen op de pagina ONZE AGENDA.

Naar de agenda

 


Handige links:

Zorg en Welzijn


Regenradar Cuijk, Klik hier


Het weer in Cuijkklik hier

 

Naar de nieuwspagina van NU

klik hier

 

Naar onze zustervereniging

klik hier