Nieuwe leden:

Mevr. Peters-Rutten 
W. C. Radt 
Mevr. P. Linders 

 

Voorkom diefstal van uw e-bike

De e-bike is populair, niet alleen bij fietsers, maar ook bij dieven. Gemiddeld wordt er van elke tien verkochte e-bikes één e-bike gestolen. Gelukkig zijn er genoeg manieren om het de fietsendief moeilijk te maken. We zetten de beste tips tegen fietsdiefstal op een rij.

Lees verder;

 

 

 
Verontrustende stijging aantal oudere verkeersdoden.

Het goede nieuws is dat het aantal verkeersdoden onder automobilisten in Nederland de afgelopen twintig jaar is afgenomen. Verontrustend is het gestegen aantal fietsdoden bij 70-plussers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers bekendgemaakt over het aantal verkeersdoden in Nederland in de periode 1999-2019. Het aantal fietsdoden per 1 miljoen inwoners liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een daling zien, behalve bij de 70-plussers. Het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets (inclusief e-bikes) nam met 68 procent toe. Nu zijn 70-plussers ook veel mobieler geworden. Zowel het aantal gemiddelde autokilometers, als de gemiddelde fietskilometers, nam toe. Maar dat verklaart nog niet de gemeten stijging. De stijging van dodelijke slachtoffers van fietsongelukken bij ouderen is zeer verontrustend. Juist omdat het zo belangrijk is dat we mobiel moeten blijven, moet het ook veilig blijven. De (elektrische) fiets is natuurlijk een prachtig en praktisch vervoermiddel. Maar deze cijfers laten wel zien, dat het nodig is om maatregelen te nemen om de veiligheid beter te waarborgen. Ouderen zijn kwetsbaarder in het verkeer met een hoger risico om te vallen, met ernstige verwondingen. Is dat de toenemende drukte, het gedrag van verkeersdeelnemers of bijvoorbeeld het gebrek aan ervaring bij nieuwe vervoersmiddelen zoals een elektrische fiets? Misschien is het wel een goed idee om eens een voorlichtingsmiddag te organiseren omtrent het elektrische fietsen! Laat het ons eens weten, indien u geïnteresseerd bent, stuur een mail naar janvanderc@gmx.com. Bij voldoende interesse, gaan we actie ondernemen.

Beperk uw risico bij fraude of oplichting

Door alle publiciteit over oplichting en fraude vragen veel mensen zich af hoe ze de mogelijke schade zoveel mogelijk kunnen beperken als ze toch slachtoffer worden. Eén van de manieren is het verlagen van de daglimieten voor overboeken, geldopnamen en betalen bij een betaalautomaat. Vrijwel alle banken bieden daarvoor mogelijkheden – maar niet allemaal dezelfde – en er zijn ook verschillende limieten. Het beste is zelf te kijken welke opties uw eigen bank biedt. In dit document van de betaalvereniging worden de mogelijkheden geschetst op hoofdlijnen, mét hyperlinks naar relevante webpagina’s waar u het kunt regelen. Ook worden er aanvullende maatregelen aangegeven die iedereen zelf kan nemen. Naar het document

De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Cuijk presenteert:
STREPEN OP HET RAAM
Een theatervoorstelling over Dementie

Één op de vijf Nederlanders krijgt dementie.

Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. Dat betekent dat meer inwoners én organisaties in uw omgeving dagelijks te maken krijgen met dementie.
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Dementie heeft een grote impact, niet alleen op de persoon met dementie zelf en de directe omgeving, maar op de maatschappij als geheel.
Met het programma STREPEN OP HET RAAM wil Stichting Zet bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving.

De theatervoorstelling bestaat uit een voorstelling van 30 minuten én een nagesprek met het publiek van 90 minuten o.l.v. deskundigen van stichting ZET.

STREPEN OP HET RAAM is een theatervoorstelling over de eerste fases van dementie en laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. De voorstelling is soms aangrijpend, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in de buitenwereld.

Het nagesprek wordt geleid door medewerkers van Zet met deskundigheid op het gebied van een dementievriendelijke samenleving.
Stichting Zet werkt samen met inwoners en organisaties aan een inclusieve samenleving waarin iedereen op een passende wijze kan meedoen.
De thema’s die tijdens het nagesprek aan bod komen zijn bijvoorbeeld bewustwording, taboedoorbreking en respectvolle communicatie. Maar ook hoe zorg ik er voor dat mijn vereniging bereikbaar blijft voor mensen met dementie.

Locatie:
MFA De Valuwe,
De Valuwe 1

Datum:
23 september

Aanvang:
19.30 uur

Kaarten à € 10 (inclusief koffie/thee) zijn verkrijgbaar bij Biblioplus