INFOBULLETIN MAART 2021
NIEUW EMAILADRES kbocuijknoord@gmail.com

Ons bestuur
Normaal worden leden van het bestuur gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en worden daarna de bestuursfuncties verdeeld onder de leden van het bestuur. De voorzitter wordt rechtstreeks door de leden gekozen.
Echter, wij werden plotseling geconfronteerd met het overlijden van onze secretaris Jan van der Cruijsen. Ook onze voorzitter Leo van den Bogaard moest om gezondheidsredenen stoppen. Herman Theunissen had, in een eerder stadium, het bestuur al verlaten. We kwamen in een situatie terecht, dat we onze taken niet meer op een normale manier konden uitvoeren en dat het voor ons te veel uren in beslag zou nemen om de zaak draaiende te houden.
Op administratief nivo moet altijd veel gedaan worden, de contributie moet weer worden geïnd en, als de lockdown weer voorbij is, moeten de activiteiten weer gewoon opgestart kunnen worden. Ook de organisatie rondom de bezorging van de ONS en het samenstellen van het Infobulletin moest aangepast worden. We hebben oproepen geplaatst op onze website, Facebook en in het laatste Infobulletin.
Verheugd kunnen we melden, dat we een aantal positieve reacties hebben ontvangen. We kunnen nu verder als bestuur, zoals u van ons gewend bent, en ook onze commissies zijn weer bijna volledig ingevuld. Voor het bestuur hebben we nu een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris gevonden.
We hebben contact opgenomen met de juridische afdeling van KBO Brabant. Totdat zij gekozen worden op de eerst volgende ledenvergadering, hebben de nieuwe bestuursleden nog geen stemrecht, en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, maar kunnen wel gewoon hun functie uitoefenen.

Mocht u bezwaar willen aantekenen tegen deze gang van zaken, meldt u dit dan uitdrukkelijk via onderstaand emailadres.
Ook voor andere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
kbocuijknoord@gmail.com

Het bestuur


Voorzitter: Peter Schouten, Peter is een nieuw gezicht binnen onze KBO en is momenteel ook bestuurslid van het Cultureel Hart van Cuijk en lid van de werkgroep Het Hobbycentrum.
Leo van den Boogaard gaat voorlopig als feedback fungeren, totdat Peter is ingewerkt.
Leo is zes jaar lang onze voorzitter geweest en heeft ons uitstekend vertegenwoordigd in diverse organisaties, zoals de Cluster, de Kring en het SWOC.. We zullen op de komende ledenvergadering aandacht besteden aan het vertrek van Leo.
Secretaris: Johan van Hoof, Johan is al lid van onze KBO afdeling en al ruim 40 jaar leraar op het Merletcollege. Door het overlijden van Jan, kan er geen normale overdracht plaatsvinden. We zullen in het begin wel wat improviseren moeten. Penningmeester en ledenadministratie: Koosje Mannem, vorig jaar toegetreden tot ons bestuur. Zij neemt het penningmeesterschap over van Claar van Duijnhoven.
Claar blijft lid van het bestuur. Zij gaat de Ontmoetingsdag en de Kerstviering helpen organiseren en zal onze nieuwe penningmeester assisteren. Uiteraard bedanken wij Claar voor haar jarenlange inzet als penningmeester. Dat verdient een bloemetje!
Jan van Gils blijft voorlopig de PR zaken doen, samen met Martien Peters.
Bert van Elst coördineert onze reguliere activiteiten. Hij houdt nauw contact met de betreffende commissies.
Het webbeheer, Facebook, het Infobulletin, de bezorging van ONS, de vertegenwoordiging in diverse externe commissies (Hobbycentrum, klankbordgroepen, etc.) en helpen met de PR, blijft Martien Peters doen.
Onze KBO maakt deel uit van KBO Kring Land van Cuijk en van KBO Cluster Cuijk. Zowel in de Kring, als in de Cluster, zullen we vertegenwoordigd zijn.
De diverse activiteiten moeten, zoals eerder vermeld, straks weer gewoon opgestart kunnen worden. Ook hier moest flink aan gewerkt worden.
Sjaak Ebben, Karin van der Cruijsen, Don Mannem, Hans Klomp en Geert Timmers ondersteunen ons met de diverse activiteiten of hebben plaats in diverse commissies.
Ook de maandelijkse ONS bezorging is weer rond. Don Mannem neemt de wijk van Jan van der Cruijsen over.

De bovenstaande uiteenzetting wil natuurlijk niet zeggen, dat we compleet zijn. We kunnen altijd nog wel helpende handjes gebruiken. Ook is er in het bestuur nog een stoel vrij. U kunt altijd contact met ons opnemen. Helpende handjes zijn altijd welkom!

kbocuijknoord@gmail.com of tel.nr: 06 49148696

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid Covid-19 in Brabant
Vaccinatie tegen Covid-19 is recent gestart in Nederland. De drie Brabantse GGD’en hebben de handen ineen geslagen om verschillende groepen in Brabant te bevragen over hun vaccinatiebereidheid. Zo ook de 60 plussers in Brabant. Dit onderzoek helpt de GGD om zich nog beter voor te bereiden op wat komen gaat en het vaccinatieproces nog efficiënter in te kunnen richten. Daar profiteert u ook van!
Doet u mee met het onderzoek?
De GGD – in samenwerking met KBO-Brabant – vraagt u naar uw mening over deze vaccinatie. Iedere mening en iedere overtuiging mag er zijn. U wordt gevraagd deel te nemen aan een digitale vragenlijst. Het onderzoek duurt niet meer dan 5 minuten en is anoniem. De link naar de vragenlijst: www.ggdonderzoekcovid.nl.

Dit jaar nog een Hobbycentrum in Cuijk

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen in De Gelderlander van 4 februari, zal naar alle waarschijnlijkheid, een hobbycentrum worden geopend in De Molenstraat.
Velen van ons zijn kleiner gaan wonen en hebben geen ruimte meer om hun hobby uit te oefenen. Maar ook de sociale contacten worden vaak minder als men ouder wordt.
Pottenbakken, houtbewerking, handwerken, modelbouw, glas in lood of werken met metalen en nog veel meer, is dan allemaal mogelijk.
Bovendien is het natuurlijk ook leuk om je hobby te delen met mensen, die dezelfde interesses hebben en een gezellig kopje koffie mee te drinken.
Bestuursleden van onze KBO en van KBO Cuijk Centrum, hebben actief meegewerkt tot realisatie van het Hobbycentrum. Wij zijn dan ook de initiatiefgroep zeer erkentelijk, dat zij ons betrokken hebben bij dit project.
Wij weten dan ook dat er tientallen panden zijn bekeken, maar de huurprijs was in bijna alle gevallen het struikelblok. Maar de initiatiefgroep heeft nimmer de moed opgegeven. En dat is maar goed ook, want uiteindelijk is er toch een pand gevonden.
Met de inrichting zal wel degelijk rekening moeten worden gehouden met de senioren. Dit zal de grootste groep leden zijn, die van het Hobbycentrum gebruik gaan maken. Het pand bestaat uit twee verdiepingen, dus een traplift is noodzakelijk. Zo zullen er meer van dat soort aanpassingen moeten komen en we zullen alert blijven dat deze er ook komen.
Nu een pand hoogst waarschijnlijk is, moet er verder gekeken worden. Machines en ander gereedschap moet aangeschaft worden. De financiering geschiedt hoofdzakelijk door het werven van fondsen. Giften zijn uiteraard ook welkom. Mocht u thuis nog overbodig gereedschap hebben liggen, dan kunnen zij dat misschien wel gebruiken. U kunt dan eventueel contact met ze opnemen via onderstaand email adres.
Net zoals bij onze KBO afdeling, zitten zij ook te springen om vrijwilligers. Er zullen de nodige klusjes gedaan moeten worden en er moet een goede organisatie van de grond komen.

We wensen het Hobbycentrum een voorspoedige start en veel succes in de toekomst!

Wilt u zich nu alvast aanmelden als lid of als vrijwilliger? Dat kan, u kunt contact opnemen via mail
info.hccuijk@gmail.com
Ook wij kunnen u verder helpen. U kunt een mail sturen naar kbocuijknoord@gmail.com of telefonisch 06 49148696

Een inschrijfformulier vindt u ook in dit Infobulletin. Wilt u zich niet digitaal aanmelden, dan kunt u dat formulier afgeven bij Martien Peters, De Valuwe 78, 5431AZ Cuijk.

 

Ons Zomerfair 2021

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren. We hebben verrassend veel ambachtelijke talenten in onze achterban, zoals Bert van Houten die miniatuurkermissen maakt.
Na zo’n lang isolement willen we er deze zomer een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers.
Bent u lid van KBO-Brabant en wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren en wellicht verkopen? Vul dan op https://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ uw gegevens in. Het verplicht tot niets, dit is een eerste inventarisatie. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij aan de slag met het organiseren en nemen wij contact met u op.
Indien u wel creatief maar niet digitaal bent, bel dan naar Jacquelien Cuppers van KBO-Brabant: 073 – 644 40 66.

KBO Cluster Gemeente Cuijk zoekt diverse vrijwilligers

Wilt u actief meepraten en meedenken over het seniorenbeleid?
Durft u de uitdaging aan?

Vindt u het interessant om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen die er in onze gemeente plaatsvinden op gebied van seniorenbeleid?

Het gaat om : Wonen – Zorg – Welzijn

Bestuursleden bij een of meer van onze afdelingen
Secretaris Projectgroep Wonen – Zorg – Welzijn
Coördinator die opgeleid wil worden voor uitrollen van het systeem (voor)zorgcirkels
Vrijwilliger die opgeleid wil worden voor het afnemen van woonscans
(nagaan in hoeverre de woning voldoet om langer thuis te kunnen blijven wonen ook als je ouder wordt.)
Lid van de Projectgroep Wonen – Zorg – Welzijn, is meepraten / meedenken / meedoen om de ontwikkelingen in onze gemeente verder vorm en inhoud te geven.
Lid van de werkgroepen in je eigen dorp of wijk, is meedenken / meepraten / meedoen om de ontwikkelingen in je eigen omgeving verder vorm en inhoud te geven en goede banen te leiden.

IBB (persoonlijke belangen behartiging):
Vrijwilligers die opgeleid wil worden als Ouderenadviseur, WMO – clientondersteuner,
Administratief ondersteuner of Belastinginvulhulp
Kandidaten voor de 4 hierboven genoemde functies worden verder geïnformeerd en begeleid door: Henri Groenen en Huub Koot .

Bij interesse kunt u contact opnemen met:

kboclustercuijk@gmail.com

Hallo allemaal,

Wij willen ons graag even voorstellen aan jullie.
Wij zijn Diny ten Haaf en Karin van der Cruijsen en wij hebben het organiseren van de vijfdaagse reis van KBO Centrum overgenomen, dat verzorgd werd door Maria (Zus) Willems. Zus heeft 6 jaar de reis met groot plezier en succes georganiseerd en heeft nu dus het stokje overgegeven aan ons.
Ook wij hopen dat iedereen weer met veel plezier met ons mee gaat en dat jullie het aandurven met ons. Wij zijn nu ook 5 van de 6 jaren mee geweest en weten dat het altijd een gezellige boel is en goed geregeld.
Deze traditie gaan wij nu voortzettten en we willen als corona het toelaat dit jaar met de bus naar de Ardennen afreizen en wel naar een mooi hotel in Houffalize. Het is een mooi en toegankelijk hotel waar ook nederlands wordt gesproken.
We hebben er elke ochtend een ontbijtbuffet en in de avond een dinerbuffet met de drankjes inbegrepen. Ook zijn er verschillende andere faciliteiten in het hotel aanwezig.
We hebben een uitgebreid programma voor jullie klaarstaan met verschillende excursies die hopelijk voor ieder wat wils bieden. We hebben ook rekening gehouden met de leeftijd en mobiliteit van alle deelnemers dus alles gaat in een rustig tempo.
Twijfel je of je mee kunt, neem dan even contact met een van ons op en wij kunnen je vragen meestal goed beantwoorden. Het belangrijkste is dat je zelfstandig de bus in en uit kunt stappen. Rollators en evt. rolstoelen kunnen allemaal mee, maar heb je duwers nodig, dan is het de bedoeling dat u daar zelf voor zorgt. Zou u alleen op vakantie moeten, dan is dit de ideale gelegenheid om met een goed gezelschap een mooie week te beleven.
Mocht het zo zijn dat door de maatregelen de reis niet door kan gaan dan wordt er gekeken of we die evt kunnen verzetten of anders krijgt u uw geld terug.

De reis is gepland voor 30 aug t/m 3 sept. Voor deze 5 dagen geheel verzorgd, wordt een prijs gevraagd van 449 euro p.p.
En wilt u graag een eenpersoonskamer dan komt daar 70 euro bij.
Meestal is er ook een informatie bijeenkomst om meer details van de reis te bespreken met Dennis van de Brabant expres die de reis voor ons regelt en de definitieve opgave te doen, alleen is daarvan de datum nu nog niet bekend. Geeft u even door dat u belangstelling heeft of mee wil gaan, dan zorgen wij dat u alvast informatie krijgt en kunnen we de datum doorgeven als die bekend is.

Voor alle informatie en evt. opgave kun je terecht bij
Karin van der cruijsen 06-24897517
Diny ten Haaf 06-57231296
Houdt u er rekening mee dat wij allebei nog werken en daarom misschien vragen of we u later mogen terugbellen.

Groetjes Karin en Diny

Aan de deur wordt niet gekocht;
Vroeger zag je vaak een bordje bij de deurbel: “Aan de deur wordt niet gekocht” of “Onze hond is getraind op colporteurs”.
Volgens mij is het uit de mode. Mensen kopen liever online. Maar sommige dingen leenden zich heel goed voor de huis-aan-huisverkoop. Daarvoor waren nodig: een loeiduur product waar je een lange demonstratie van kon leveren, waar mensen hebberig van werden en waarvan je net kon doen alsof het iets heel bijzonders was. Dat was het nooit, maar kopen met verstand is voor weinigen weggelegd.
Tupperware was erg gewild, hoewel de Amerikaanse plastic bakjes van meneer Tupper niet goedkoop waren. De truc met Tupperware was, dat vriendinnen niet voor elkaar wilden onderdoen. Je zat dus lelijk voor schut met een armetierige drie eierdopjes en een drinkbekertje op je kruisjeslijst terwijl buurvrouw Janssen maar liefst de héle 80-delige “Camp-O-Rama” picnicset bestelde en ook nog de “Bah-Nana-Box” en de “Juicy-Sqeezy Orange Press”. Je kon niet achterblijven en zette gauw wat kruisjes erbij. Dan toch maar die beslagkom met deksel van 43 gulden. Bingo!
Met de nodige psychologische en sociologische trucs was het dus kassa voor de verkoper! Spullen aan de man brengen deden ze met veel vaart, een vlotte babbel en de vinger op de zere plek. Verlegenheid: “zonder deze encyclopedie staat u steeds met de mond vol tanden!”. Hebzucht: “een sieraad in uw boekenkast meneer, een blijk van uw plaats op de maatschappelijke ladder!”. Jaloezie: “Uw buren kochten vorige week de luxe-editie!”. Angst: “Moeten uw kinderen dan opgroeien in een huis zonder naslagwerk?”. En zo werden contracten getekend voor encyclopedieën van tussen de 800 en 3000 gulden, op afbetaling natuurlijk, want in de rente zat de winst.
Een heel apart ras was de stofzuigerverkoper. Die begon zijn verkooppraatje altijd met een als oprechte belangstelling verpakte ondervraging, peilde of er iemand sceptisch was en zo ja, hoe die persoon kon worden geëlimineerd en dan volgde een serie tests die aantoonden dat je huidige stofzuiger een waardeloos ding was dat geen dag langer gebruikt moest worden. Na drie kwartier tot een uur kwam dan een overrompelend aanbod met een waslijst van “gratis” extra’s, een “bijzondere eenmalige” korting en een losjes uitgelegd verkoopcontract met “gunstige” afbetalingsregeling.
Dat kon lelijk oplopen. Een Amerikaanse Kirby kostte al gauw anderhalf maandsalaris. Een Duitse Vorwerk Kobold iets minder, maar dan nog was een echtpaar het bedrag voor een redelijke tweedehands auto kwijt.
Na vertrek van de stofzuigerman of – mevrouw bleef dan meestal een elkaar verdwaasd kijkend stel achter dat zojuist voor een vijf jaar lopende lening had getekend waarmee ze twee keer de aanschafprijs betaalden voor een stofzuiger waarmee je ook je haren kon drogen, je tapijt en hond kon shampoo’en, je auto kon overspuiten, behang kon losweken, verloren sleutels en muntjes uit duistere hoekjes kon opdiepen, de gootsteen kon ontstoppen, een luchtbed kon opblazen, de raampjes van je auto kon ontdooien, de leidingen van meterkast naar stopcontact kon opsporen en je gordijnen terug in de plooi kon krijgen. Niet dat je daar veel van nodig had, maar het was handig uitgelegd.
Ik had in elk geval één oom en tante bij wie de aanschaf van een Kobold tot een tijdelijke knik in het huwelijksgeluk leidde waarbij de grote doos met stofzuigerdingen als een slechte herinnering voor lange tijd achterin een donker schuurtje werd gezet.

Van FB KBO Brabant, geschreven door Olav ten Broek

Als u zelf eens een verhaal wilt schrijven voor ons Infobulletin, dan bent u van harte welkom.

Omdat Jan van Gils gestopt is met zijn column, lijkt het ons een leuk idee, om onze ledende mogelijkheid te geven de pen eens ter hand te nemen. We hebben bijna 400 leden, er zitten ongetwijfeld een paar goede schrijvers tussen. Zo hopen we voortaan weer iedere maand een leuk verhaal te kunnen plaatsen
U kunt het mailen naar: kbocuijknoord@gmail.com