De KBO afdeling Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen is een organisatie, die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden en acht het van belang dat steeds meer 50 plussers, ongeacht hun religie, het nut van de organisatie inzien.
Enerzijds biedt de KBO diensten aan op basis van ervaring, kennis en kwaliteiten, die aansluiten bij de wensen van de leden. Anderzijds behartigt de KBO belangen en ontplooit zij activiteiten, waarbij volwaardige participatie in de samenleving, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid centraal staan.

Sinds 2019 werken we volgens de nieuwe richtlijnen van ons beleidsplan. Hierin wordt duidelijk omschreven, waar onze focus ligt voor de komende 5 jaar. Neemt u even de tijd om het te lezen en u komt tot de conclusie, dat onze KBO meer is dan een vereniging dat kienen en kaarten organiseert. uU kunt het beleidsplan aanklikken op onderstaande link

Beleidsplan_seniorenvereniging

Wilt u nog meer informatie over onze vereniging? klik hier 

Onze KBO is een afdeling van:

Lees meer over KBO Brabant en de voordelen.

Sámen actief voor alle senioren

 

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt 21 euro per jaar

Sluit u bij ons aan, bijna 400 senioren gingen u voor!


 

 

Het bestuur van onze KBO afdeling

Leo van den Bogaard,

voorzitter

 

Koosje Mannem

penningmeester

Claar v. Duijnhoven,

bestuurslid

Jan van Gils,

public relations

Martien Peters,

webmaster, 2e secretaris

Bert van Elst

coördinator activiteiten

Peter Schouten

kandidaat bestuurslid

Johan van Hoof

kandidaat bestuurslid


 

 

Commissies

Deze worden in 2021 opnieuw samengesteld

 

 

Lidmaatschap beëindigen

Vanaf 1 december 2011 zijn verenigingen wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig te raadplegen is.

Beëindigen lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen.
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen stuurt u een brief met uw ledenpas naar de ledenadministratie met vermelding van de datum van beëindiging.
Na ontvangst van deze schriftelijke melding en uw ledenpas wordt uw lidmaatschap beëindigd.